|   | 
Mistrzostwa » Sędziowie

Sędzia Główny - Leszek Rorat

Z-ca sędziego głównego - Marek Idzikowski

 

Sędziowie Prowadzący

1. Romuald Siemieniuk

2. Bogusław Bogacewicz

3. Adam Owczarczuk

4. Mieczysław Baranowski  

5. Dariusz Skowroński 

6. Grażyna Stepaniuk

7. Marek Radziszewski

8. Konrad Baranowski

9. Raszyd Jabłoński

10. Sebastian Lasecki

11. Piotr Krych

12. Jacek Pękacki